Thijs Lijster: De grote vlucht inwaarts

Onlangs verscheen De grote vlucht inwaarts van de Groningse kunst- en cultuurfilosoof Thijs Lijster.

De wereld lijkt steeds complexer en onoverzichtelijker te worden. In de hedendaagse ‘netwerksamenleving’ kun je geen kop koffie drinken zonder je medeschuldig te maken aan uitbuiting en slavernij, en staat je baan op het spel omdat aan de andere kant van de wereld een bank omvalt. Hierdoor beschouwen we de wereld steeds vaker als iets gevaarlijks waarover we geen controle hebben en dus keren we de blik naar binnen en klampen we ons vast aan de dingen die we nog wél in de hand hebben. Het resultaat: collectief narcisme en een publieke sfeer waarin een scherpe mening meer waard is dan een weloverwogen oordeel.

De grote vlucht inwaarts

Met soepele pen en scherpe analyses biedt filosoof Thijs Lijster een caleidoscopische blik op de meest uiteenlopende culturele en maatschappelijke fenomenen, zoals design, de versnelling van het leven, de alomtegenwoordigheid van opiniepeilingen en de positie van illegale immigranten.

De grote vlucht inwaarts is een pleidooi voor tegendraads denken waarbij zelfs het meest onbeduidende detail beschouwd kan worden als betekenisvol.

Good Art, Good Science?

By Quirijn van den Hoogen
Groningen University

Martin Stratmann, the president of the world famous Max Planck Society visited the Netherlands on March the 4th. The society can boost an impressive academic track record with 18 Nobel Prize laureates and a yearly ‘turnover’(this is really the word the Dutch newspapers used) of 15.000 scientific articles in their journals. Continue reading “Good Art, Good Science?”

Measuring Performances: Deciding about the Oscars for Best Acting

By Miklós Kiss
Groningen University

Have you ever been disappointed, if not frustrated, by the decision of the Academy (of Motion Picture Arts and Sciences) about the yearly winner of the Oscars for the Best Actor and Actress categories? Instead of resignedly condemning the verdict as a haphazard result of a hype- and money-driven industry’s self-congratulatory PR parade, video essayist Kevin B. Lee tries to infuse the decision’s ever-blamed subjectivity with some objective observations. Continue reading “Measuring Performances: Deciding about the Oscars for Best Acting”

About us

“Arts in society” is a platform for inspiring and thought provoking contributions that aim to boost discussions on the societal functions of art in its manifold forms. It is hosted by staff, students, and alumni of the department of Arts, Culture, and Media and Art History at the University of Groningen in The Netherlands.

For more information mail to blogs@artsinsociety.net.