Sleutelteksten film- en mediatheorie

Onlangs verscheen deel 1 in de nieuwe boekserie ‘Sleutelteksten in Film- en Mediatheorie’ (Key Texts in Film & Media Theory), onder co-redactie van Annie van den Oever and Steven Willemsen.

De in deze bundel verzamelde teksten registreren met een intense nieuwsgierigheid de effecten van de opkomst van de film, tussen circa 1895 en 1930: de ervaringen van de eerste toeschouwers, de nieuwe esthetische vormen, de reacties van de avant-gardes en de invloed van film op de bestaande cultuur.

filmtheoriefront (1)

Het is de eerste Nederlandstalige verzameling van invloedrijke essays uit de geschiedenis van film en audiovisuele media.

De serie heeft tot doel om de invloedrijkste teksten uit de geschiedenis van het denken over film en audiovisuele media voor het eerst in het Nederlands bijeen te brengen. Naast gereviseerde vertalingen van sleutelteksten die lang niet beschikbaar waren, onder andere van denkers en filmmakers als Menno ter Braak, Sergej Eisenstein, Maxim Gorki, Georges Méliès en Dziga Vertov, bevat dit eerste deel ook nieuwe vertalingen van internationale sleutelteksten die nooit eerder in het Nederlands verschenen, zoals van Béla Balázs, Germaine Dulac, Louis Delluc, Jean Epstein, Siegfried Kracauer, F.T. Marinetti, Hugo Münsterberg, Paul Valéry en Virginia Woolf. Alle teksten zijn ingeleid en in hun historische context geplaatst om hun blijvend belang voor het denken over film en media te onderstrepen.

Exemplaren zijn voor €15,- te bestellen via
filmarchief@rug.nl

De nieuwe boekenserie Sleutelteksten in Film- en Mediatheorie is een uniek project voor Nederland en Vlaanderen. De serie is het resultaat van een samenwerking tussen de universiteiten van Groningen, Utrecht, Amsterdam en Antwerpen, die daarin mede zijn gesteund door Eric de Kuyper en Emile Poppe, oud-hoofdredacteuren van Versus (het wetenschappelijke tijdschrift voor Film en Opvoeringskunsten), oud SUN-uitgever Henk Hoeks, het EYE Filminstituut te Amsterdam, en het Filmarchief Groningen, gesteund door het WETEX fonds van de Rijksuniversiteit Groningen.

Deel 2 uit de serie, de Klassieke Filmtheorie (circa 1930-1980), wordt in april verwacht.